Ученици петог разреда су освојили треће место на ЕКО-КОЦКИЈАДИ у O. Ш. „Драгиша луковић-Шпанац“