Издвојена одељења

Једно издвојено одељење ради у Вињишту као комбиновано одељење.