Разредна настава

Име и през.

Врста стр. спреме

Предмети који предаје

Год. pad. стажа

Год. ста-рости

Лице-нца

% ангажо. у школи

% ангажовања у  другој школи (којој)

Љубинка Бранковић Професор раз. наст.  

23

53

ДА

100 %

 
Гордана Спасић 

Спа

учитељ  

29

58

ДА

100%

 
Даница  Павловић  Професор раз. наст.  

8

34

ДА

100%

 
Марина Стоjиловић Наставник раз. наст.  

26

55

ДА

100%

 
Слађана  Стевановић Наставник раз. наст.  

30

56

ДА

100%

 
Снежана Јанковић Професор раз. наст.  

21

44

ДА

100%

 
Наташа Јововић Професор раз. наст.  

12

43

ДА

100%

 
Милица Спасојевић Наставник раз. наст.  

36

60

ДА

100%

 
Наталија Сретеновић Професор раз. наст.  

3

36

.

100%

 
Ивана Иванковић Професор раз. наст.  

9

38

ДА

100%

 
Верољуб Урошевић Наставник раз. наст.  

38

61

ДА

100%

 
Душанка Стојановић Наставник раз. наст.  

35

63

ДА

100%

 
Душица Ђурић Стефановић Професор раз. наст.  

11

42

ДА

100%

 
Славица Костић Професор раз. наст.  

18

49

ДА

100%

 
Јасмина Тимотијевић Наставник раз. наст.  

16

42

ДА

100%

 
Милосав Ранитовић Професор раз. наст.  

4

32

ДА

100%

 
Валентина Обрадовић Професор раз. наст.  

10

34

ДА

100%