Предметна настава

Марија Илић Професор српског јез. Српски језик

6

33

ДА

40%

Економска школа
Раде Паповић Професор српског јез. Српски језик

18

49

ДА

100%

 
Јелица Миловић Професор српског јез. Српски језик

5

32

ДА

100%

 
Тијана Убовић Професор српског јез. Српски језик

8

36

ДА

100%

Mузичка школа
Ирена Миладиновић Професор енгл. јез. Енглески језик

10

37

ДА

100%

 
Марина Марковић Професор енгл. јез. Енглески језик

8

33

100%

 
Сања  Солдатовић Професор енгл. јез. Енглески језик

7

30

ДА

100%

 
Верка Киковић Наставник руског јез. Руски језик

37

61

ДА

33%

Доситеј Обрадовић и М и Д Тодоровић
Снежана Боричић  Пеш. Наставник  руског јез.  Руски језик

28

51

ДА

100%

 
Вера Ранчић Професор математ. математика

27

57

ДА

100%

 
Марица Цветковић Наставник математ. математика

41

64

ДА

100%

 
Милорад Средојевић Наставник математ. математика

39

61

ДА

100%

 
Весна Симовић Професор историје Историја

41

13

ДА

%

 
Наташа Јањушевић Професор географије Географија

11

37

ДА

100%

 
Милица Солдатовић Професор биологије биологија

27

55

ДА

100%

 
Сузана Милошевић Професор биологије Биологија

9

40

ДА

%

Трећи крагујевачки батаљон
Марко Стаматовић Професор лик. култ. Ликовно и библиотека

5

37

100%

 
Мирјана Ђорђевић Наставник муз.култ. Музичко и  библиотека

 

19

41

ДА

100%

 
Јелена Вујовић Наставник физ.и хем. Физика и хемија

24

63

ДА

100%

 
Јасмина Јовичић Професор физике Физика

 

20

48

ДА

50%

 ОШ „Радоје Домановић“

 

 

 

 

Мирјана Арсић Про. тех. образ. Техничко образовање

16

43

ДА

100%

 
Весна Милићевић Про. тех. обр.и инф. Тех. образ. и информ.

12

46

ДА

100%

 
Микица Цмиљанић Про. физ. васпитања Физичко васпитање

28

55

ДА

100%

 
Звонко  Илић Про. физ. васпитања Физичко васпитање

28

61

ДА

%

Доситеј Обрадовић
Срђан Тешић Професор веронауке Веронаука православна

13

35

 

%

 
Душан Илић Наставник веронауке Веронаука православна

12

37

 

%

 
Бајрам Шабани Наставник веронауке Веронаука исламска

3

34

 

%

Ђура Јакшић и Доситеј Обрадовић