Администрација

Име и през.

Врста стр. спреме

Посао који обавља

Год. pad. стажа

Год. ста-рости

Лице-нца

% ангажо. у школи

% ангажовања у  другој школи (којој) 

Јањушевић Александар Диплом. правник секретар

11

38

ДА

100%

 
Славица Гавриловић

IV

Рачунопо-лагач

34

55

ДА

100%