Помоћно и техничко особље

Име и през.

Врста стр. спреме

Посао који обавља

Год. pad. стажа

Год. ста-рости

Лице-нца

% ангажо. у школи

% ангажовања у  другој школи (којој) 

Радуна Самчовић

ОШ

Помоћна радница

25

57

100 %

 
Славица Цветковић

ОШ

Помоћна радница

15

51

100%

 
Зорица Ћировић

ОШ

Помоћна радница

5

33

100%

 
Јованка Ђекић

ОШ

Помоћна радница

12

54

100%

 
Велинка Максимовић

ОШ

Помоћна радница

18

55

100%

 
Стевановић Јела

ОШ

Помоћни радник

8

42

50%

 
Горан Стевановић

III

домар

27

46

100%

 
Иван Остојић

III

ложач

32

54

100%

 
Пепита Перовић

III

сервирка

32

51

100%

 
Гордана Димитријевић

IV

сервирка

24

45

100%