Распоред часова

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2 Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3 Грађанско васпитање

Верска настава

Свет око нас Ликовна култура Свет око нас Музичка култура
4 Енглески језик Енглески језик Народна традиција Физичко васпитање

 

Физичко васпитање

 

5 Час одељенског старешине Физичко васпитање Слободне активности Допунска настава

I/1 – Снежана Јанковић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1  

Српски језик

 

Математика Српски језик Математика Српски језик
2 Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3 Музичка култура Грађанско васпитањеили верска настава Енглески језик

 

Свет око нас Народна традиција
4 Енглески језик Свет око нас Ликовна култура  Физичко васпитање Физичко васпитање
5 Час одељенског старешине Физичко васпитање Слободне активности Допунска настава Литерарна секција

I/2 –   Наталија Сретеновић

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски језик Математика Енглески језик Математика Српски језик
2 Математика Српски језик Српски језик Српски језик Математика
3 Музичка култура    Грађанско-верско Математика Свет око нас Народна традиција
4 Физичко васпитање      Свет око нас Ликовна култура Физичко васпитање       Енглески језик
5 Час одељенског старешине    Физичко васпитање Слободне активности    Допунска настава Рецитаторска секција

I/3 Слађана Стевановић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2 Mатематика

 

Енглескијезик             Српски језик Математика Mатематика
3 Грађанско васпитање и версканастава Математика Свет око нас Ликовна култура Свет око нас
4 Српски језик Физичко васпитање Физичковаспитање

 

Народна традиција Физичковаспитање
5 Допунска настава Ликовна култура

 

Музчка култура Час одељенског старешине Слободне  активности

II/1   Милосав Ранитовић

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика
2          Математика Математика Српски језик Математика Српски језик
3 Српски језик Свет око нас Народна традиција Свет око нас

 

Енглески језик
4 Музичка култура Грађанско васпитање и версканастава Физичко васпитање Физичко васпитање Ликовна  култура
5 Физичко васпитање Слободне  активности Драмско-рецитаторска секција Час одељенског старешине Ликовна  култура
6 Допунска настава

II/2Љубинка Бранковић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски језик

језик

Матемтика Српски језик

језик

Математика

језик

Српски

језик

2 Математика  Српски језик Математика Српки језик Математика
3      Енглески језик Свет око нас Музичка култура Свет око нас Ликовна  култура
4 Физичко васпитање Енглески језик Физичко васпитање

 

Физичко  васпитање Ликовна  култура
5 Час   одељенског  старешине

 

 

васпитање/

Веронаука

Допунска настава Од играчке до рачунара Грађанско васпитање-Веронаука

 

Слободне активности
6

II /3 Марина Стоиловић

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски језик Енглескијезик Физичковаспитање Математика Српски језик
2 Енглескијезик Српски језик Српски језик Српски језик Математика
3 Грађанско васпитање и версканастава Математика Математика Природа и друштво Физичковаспитање
4 Математика Природа и друштво Ликовна култура Физичковаспитање Музичка култура
5 Час одељенског старешине Народна традиција Ликовна култура Допунска настава Слободнеактивности

III 1 Славица Костић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2 Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика
3 Математика Природа и друштво Музичкакултура Природа и друштво Ликовна култура
4 Народна традиција Грађанско васпитање и версканастава Енглески језик Физичко васпитање Ликовна култура
5 Физичковаспитање Физичко васпитање Луткарска секција Час одељенског старешине Слободнеактивности

III 2  Ивана Иванковић

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски језик           Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
2           Математика Математика           Енглески језик Математика Математика
3   Народна традиција Природа и друштво    Математика Природа и друштво Музичкакултура
4   Физичко васпитање Грађанско васпитање/веронаука Ликовна култура Физичко васпитање Физичко васпитање
5 Енглески језик Час одељенског старешине Ликовна култура Слободне активности Допунска настава
6

III/3Душица Ђурић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Грађанско васпитање и версканастава Математика Српски језик Математика Српски језик
2 Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика
3 Енглескијезик Енглескијезик Ликовна култура Природа и друштво Музичкакултура
4 Математика Природа и друштво Ликовна култура Од играчке до рачунара Физичковаспитање
5 Физичковаспитање Допунска настава Физичковаспитање Секција Час одељенског старешине
6.   Додатна настава

IV/1  4 Јасмина Тимотијевић

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски језик Енглески језик Српски језик Математика

 

Српски језик
2 Математика Математика Математика

 

Српски језик Енглески језик
3 Природа и друштво Српски језик Природа и друштво Народна традиција Математика
4 Физичко васпитање Музичка култура Ликовна култура Физичко васпитање Физичко васпитање
5 Додатна настава Грађанско васпитање и версканастава

 

Ликовна култура Допунска настава Час одељенског старешине
6. Драмско-рецитаторска секција

 

IV /2  Даница Павловић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2 Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3 Музичка култура Енглески језик Ликовна култура Природа и друштво Народна традиција
4 Физичко васпитање Природа и друштво Ликовна култура Физичко васпитање Енглески језик
5 Допунска настава Грађанско васпитање и версканастава              Секција Час одељенског старешине
6. Додатна настава

IV/3  Дубравка Вранић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски језик Математика Српски језик Математика Енглески језик
2 Математика Енглески језик Математика Српски језик Математика
3 Природа и друштво Српски језик Ликовна култура Природа и друштво Српски језик
4 Физичко васпитање Музичка култура Ликовна култура Народна традиција Физико васпитање

 

5 Допунска настава Грађанско васпитање и версканастава

 

 

Час одељенског старешине Физичко васпитање Додатна настава
6. Драмска секција

IV/4 НаташаЈововић

Први, трећи и четврти разред Вињишта

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски језик математика српски језик

 

 

Математика,српски,математика Српски језик,математика,српски Математика,српски језик,математика            Енглески језик
2 Математика,српски,математика Српски језик,математика,српски Математика,српски,математика Српски језик,математика,српски Енглески језик
3 Народна традиција Свет око нас и Природа и друштво

 

 

Ликовна култура Свет око нас Природа и друштво

 

Српски језик,математика,српски
4 Физичко васпитање,здравствено васпитањеваспитање Музичка култура Ликовна култура Грађанско васпитање Математика,српски језик,математика
5 Слободне активности

 

Час одељенског старешине Физичко васпитање и здравствено Допунска настава или додатна Физичко васпитање