Основна школа ,,Наталија Нана Недељковић,,

Запослени

Име и ПрезимеСтручна спремаПосао који обавља
Даница Павловићпрофесор разредне наставе Директор
Милена Абрамовић Кочовићпрофесор географијеПомоћник директора
Тања БасерићДиплом. правникСекретар
Александар Ивановићдипломирани економиста Шеф рачуноводства
Иди на врх