Основна школа ,,Наталија Нана Недељковић,,

Ученички парламент

OШ “Наталија Нана Недељковић“

Почетком школске 2023/24.год. сачињен  је план рада ученичког парламента који је и саставни део Годишњег плана рада школе.

План рада Ученичког парламента налази се у прилогу овог документа.

На првом  састанку одржаном 13.09.2023. год. ученицима члановима парламента представљен је Годишњи план рада школе као и план рада Ученичког парламента. Ученици чланови парламента упознати су са израдом годишњег  плана рада школе као и  са акционим планом школског развојног плана и предвиђеним активностима у којима ће учествовати. Чланове парламента чине ученици VII и VIII  разреда :

 Дефинисан је број чланова парламентa  (21 ученик):

Невена Гобељић – Председник ученичког парламента
Вук Радосављевић – Заменик председника ученичког парламента
Андреа Ракићевић – члан
Анђела Маринковић – члан
Павле Јолдић – члан
Кристина Николић – члан
Марта Милосављевић – члан Тима против вршњачког насиља
Милица Нововић – члан Тима против вршњачког насиља
Немања Радосављевић – члан
Нина Видосављевић – члан
Огњен Обрадовић – члан Тима за против вршњачког насиља
Павле Соколов – члан
Сара Арсић – члан
Сара Вучковић – члан
Симеун Николић – члан
Матеја Аксентијевић – члан
Мина Јаћовић – члан Школског одбора
Анастасија Нешковић – члан
Тијана Јанкоић – члан
Вељко Велић – члан Наставничког већа
Вељко Вранић – члан

Састанку су  присуствовали сви чланови парламента како би се поделила задужења . Већином гласова изабран је :

 • Председник ученичког парламента – Невена Гобељић VIII/2;
 • Заменик председника – Вук Радосављевић VII/2;
 • Представници ученичког парламента на седницама Наставничког већа – Вељко Велић VII/4;
 • Представници ученичког парламента на седницама  Школског одбора – Мина Јаћовић VII/2;
 • Учесник у развојном планирању – Павле Соколов VII/4
 • Члан Тима против вршњачког насиља – Огњен Обрадовић VII/4
 • Члан Тима против вршњачког насиља – Марта Милосављевић VII/3
 • Члан Тима против вршњачког насиља – Милица Нововић VII/1

Učenički parlament 2023-24

Почетком школске 2020/21.год. сачињен  је план рада ученичког парламента који је и саставни део Годишњег плана рада школе.

План рада Ученичког парламента налази се у прилогу овог документа.

На првом  састанку одржаном 11.09.2020. год. ученицима члановима парламента представљен је Годишњи план рада школе као и план рада Ученичког парламента. Ученици чланови парламента упознати су са израдом годишњег  плана рада школе као и  са акционим планом школског развојног плана и предвиђеним активностима у којима ће учествовати. Чланове парламента чине ученици VII и VIII  разреда :

 Дефинисан је број чланова парламентa  20 ученика:

 1. Дивна Младеновић;
 2. Андреа Чабаркапа;
 3. Александар Станковић;
 4. Анастасија Радојковић;
 5. Анђела Милошевић;
 6. Елена Новаковић;
 7. Ива Вранић;
 8. Јана Костић;
 9. Лука Ћирковић;
 10. Мартина Николић;
 11. Милица Михајловић;
 12. Невена Ристовић;
 13. Невена Стевановић ;
 14. Сашка Недељковић;
 15. Страхиња Станић;
 16. Тамара Миливојевић;
 17. Тијана Обрадовић;
 18. Ксенија Павловић;
 19. Милица Јаковљевић;
 20. Тијана Обрадовић;

Састанку су  присуствовали сви чланови парламента како би се поделила задужења . Већином гласова изабран је :

 • Председник ученичког парламента; Дивна Младеновић- VII/2;
 • Заменик председника ; Тијана Обрадовић -VII/3;
 • Представници ученичког парламента на седницама Наставничког већа 1. VII/3-Милица Михаиловић 2. VIII/3-Ива Вранић;
 • Члан  школског одбора и представник ученичког парламента на седницама;  Сашка Недељковић -VII/2;
 • Учесник у развојном планирању :Нина Вуковић VIII/1

На свим састанцима  са ученицима је дискутовано о вршњачком насиљу у школама, о међусобној  сарадњи како ученика, сарадњи ученика и наставника и атмосфери у школи. Ученици су се изјашњавали о личном доживљају атмосфере у школи, предлагали су радионице које се могу организовати унутар парламента а које се  током школске године могу применити  у свим разредима. Оформљена је вибер група којој су приступили сви ученици , ради лакше комуникације. Ради спречавања ширења заразе вирусом Ковид 19 ученици међусобно комуницирају и договарају се о планираним активностима путем групе. Када је неопходно ученици се састају у школи пратећи и поштујући мере заштите.

На састанку одржаном 14.10.2020.год.  дискутовано је  о редоследу активности са циљем реализације Форум театра на тему „Заједно од раног узраста против дискриминације“ са циљем спречавања исте међу вршњацима. Дефинисан је број учесника  актера  Форум театра. Дефинисани  су   термини одржавања проба, подељене су улоге. Прослеђено је обавештење поводом одржавања Форум театра који су  реализовали  ученици чланови ученичког парламента у сарадњи са стручном службом  02.11.2020.год.  са почетком  у 13:00 h у школском дворишту у летњиковцу школе.  Форум театар је  био је хуманитарног карактера. Сав добровољни приход  прослеђен је   породици  Миње Матић за лечење болести. Доказ о реализацији Форум театра су фотографије достављене у прилогу и уплатница о прослеђеном новцу родитељима мал. Миње Матић.

Иди на врх