Основна школа ,,Наталија Нана Недељковић,,

Јавне набавке

 

28.04.2017.

412- 17 Odluka o dodeli ugovora za prvu partiju za električnu energiju – 1.stranica

412-17 Odluka o dodeli ugovora za prvu partiju za električnu energiju – 2. stranica

20.04.2016.god.

301-16 Odluka-dodela I partija

304-16 Odluka-dodela V partija

303-16 Odluka-dodela III partija

302-16 Odluka-dodela II partija

 

08.04.2016. 2 odluka-dodela

 

01.09.2015. poziv za podnosenje ponuda uzina ; КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЖИНА

 

04.03.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ZA ELEKTRI;NU ENERGIJU

Потребну документацију можете преузети овде :
120-15 ПОЗИВ СТРУЈА

121-15 конкурсна документација ЈНМВ СТРУЈА 2015

19.09.2014.  Јавна набавка за подношење понуда за лож уље

Потребну документацију можете преузети овде :

ПОЗИВ-ЗА-ДОСТАВЉАЊЕ-ПОНУДА-ЈНМВЛОЖ-УЉЕ-2014 (2)

КОНКУРСНА-ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЛОЖ-УЉЕ-2014-1 (1)

25.08.2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

 Јавна набавка број:2.1.9/2014

Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЖИНА  и Потралу јавних набавки, интернет адреса:http:/www.portal.ujn.gov.rs/

23.09.2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности за лож уље – допуне : 

Потребну документацију можете преузети овде :

771-14 обавештење о продужетку рока

770-14 ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА -ЈНМВЛОЖ-УЉЕ-2014 (2)

776-14 обавештење о продужетку рока

775-14 ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА -ЈНМВЛОЖ-УЉЕ-2014 (2)

Иди на врх