Основна школа ,,Наталија Нана Недељковић,,

ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Трећег дана Дечје недеље ученици су правили играчку . Поред разних креација неки су показали и употребну вредност својих играчака па су драмским играма оживели ове јунаке детињства.

ТРЕЋИ ДАН – НАПРАВИ ИГРАЧКУ

ЧЕТВРТИ ДАН – ДЕЧЈИ ШКРАБ
Активност Дечји шкраб захтевала је јој једну у низу креативну ангажованост. исписивањем свог имена и цртањем разних облика ученици су оживели простор испред сколе.

Иди на врх