Основна школа ,,Наталија Нана Недељковић,,

Награде драмске секције

У школској 2018/19. луткарска и драмска секцја освојила је седам вредних награда за ауторску представу Принцеза Ђоза и принц Њофра, учитељице Иване Иванковић. Одељење 4/2 је било ангажовано у скоро свим смотрама , сусретима и фестивалима у категорији млађег школског узраста.

13. Искрица, Крагујевац
НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА ФЕСТИВАЛА
НАЈБОЉА РЕЖИЈА
НАЈБОЉА ГЛУМИЦА – АНЂЕЛИНА КИТАНОВИЋ

9. Смотра сценског учитељског стваралаштва, Лесковац
ДРУГА НАГРАДА СМОТРЕ
НАЈБОЉА СЦЕНСКА ИГРА
НАЈБОЉА СПОРЕДНА ЖЕНСКА УЛОГА – АНЂЕЛИНА КИТАНОВИЋ
НАЈБОЉА МУШКА УЛОГА – АНДРИЈА ТОДОРОВИЋ 4/3

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGWqMCbeUljs%3Ffbclid%3DIwAR3FUNuOWgem1lSbtty9cjh8bPXYh4ol2EQjeIInLwRdRGf7n0p5PW0ySm0&h=AT2InDUGd02-_P0PVMIZcCde3zJsDtWVIQ_tLmvYqbqxXcCrdvBRKD0sJ09ByIO1ik2CASCa765c7fE5WPmnWlnwWLbtTXrJsjjkYfDHdnHnwBLY3iXv2pRShDqXKlAFHYc

Принцеза Ђоза и принц Њофра, аутор Ивана Љ. Иванковић, учитељ
13. Искрица, Крагујевац
НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА ФЕСТИВАЛА
НАЈБОЉА РЕЖИЈА
НАЈБОЉА ГЛУМИЦА – АНЂЕЛИНА КИТАНОВИЋ
9. Смотра сценског учитељског стваралаштва, Лесковац
ДРУГА НАГРАДА СМОТРЕ
НАЈБОЉА СЦЕНСКА ИГРА
НАЈБОЉА СПОРЕДНА ЖЕНСКА УЛОГА – АНЂЕЛИНА КИТАНОВИЋ
НАЈБОЉА МУШКА УЛОГА – АНДРИЈА ТОДОРОВИЋ 4/3
Иди на врх