Ученици

I
II
III
IV
укупно
млађи
V
VI
VII
VIII
укупно старији
Свега I/VIII
108
101
80
69
358
65
70
59
57
   250
 609

 

Одељења и број ученика

 

 

 

 

млађи

Грошница

Велико Поље

Вињиште

 

 

 

С
В
Е
Г
А

 

одељ.

бр.уч.

одељ.

бр.уч.

одељ.

бр.уч.

 

I1

18

I3

23

I6

2

 

I2

19

I4

23

    II5

2

 

II1

25

I5

23

    III4

2

 
    III1

19

II2

25

    IV4

1

 
    IV1      25

II3

24

     
   

II4

25

     
   

III2

29

     
   

III3

30

     
   

IV2

21

     
   

IV3

22

     
   

 укупно

                106       

       245    

             7

  358  

 

 

 

старији

V1

23

V2

20

   

 

 

С
В
Е
Г
А

 

VI1

13

V3

22

     

VII1

21

VI2

28

     

VIII1

17

VI3

29

     
   

VII2

16

     
   

VII3

22

     
      VIII2

21

     
   

VIII3

19

     
укупно

                74  

                     177    

251

 

У К У П Н О   У Ч Е Н И К А

   609  
Иди на врх