Наставници

Одељенске старешине у школској 2022/23. години

Име и ПрезимеРазред и одељење
Ирена Антић I-1
Јасмина ТимотијевићI-2
Наташа ЈововићI-3
Лазар ЈанковићII-1
Наталија СретеновићII-2
Снежана ЈанковићII-3
Микица РанитовићIII-1
Марина СтојиловићIII-2
Љубинка БранковићIII-3
Драгица ЈовановићIV-1
Душица Ђурић СтефановићIV-2
Ивана ИванковићIV-3
Валентина ОбрадовићВињишта
Маријана КањевацV-1
Ивана ТврдишићV-2
Марија РакићV-3
Милош ЦмиљанићV-4
Весна СимовићVI-1
Сања СолдатовићVI-2
Мирјана АрсићVI-3
Раде ПаповићVII-1
Неда ЦвејићVII-2
Биљана МилошевићVII-3
Весна МилићевићVIII-1
Наташа ЈањушевићVIII-2
Марина ТубићVIII-3
Милан ЈевтићVIII-4

Подела предмета на наставнике у школској 2022/2023.години

Име и ПрезимеНаставни предмет
Јелица Миловићсрпски језик
Неда Цвејићсрпски језик
Раде Паповићсрпски језик
Марија Рајић Симићсрпски језик
Марина Тубићенглески језик
Ирена Миладиновићенглески језик
Сања Солдатовићенглески језик
Марина Васићенглески језик
Снежана Боричићруски језик
Бранка Вилаџија Стефановићнемачки језик
Биљана Милошевићнемачки језик
Стаматовић Марколиковна култура
Мирјана Ђорђевићмузичка култура
Симовић Веснаисторија
Јелена Милосављевићисторија
Ивана Сикимићисторија
Драган Јанковићгеографија
Наташа Јањушевићгеографија
Александар Мијаиловићгеографија
Милан Јевтићфизика
Марија Ракићматематика
Маријана Кањевацматематика
Ивана Тврдишићматематика
Маја Минићбиологија
Ања Срећковићбиологија
Љубиша Васовићхемија
Снежана Матићхемија
Весна Милићевићтехника и технологија
Ивана Милојевићтехника и технологија
Мирјана Арсићтехника и технологија
Весна Милићевићинформатика
Никола Милићевићфизичко и здравствено васпитање
Зоран Стевићфизичко и здравствено васпитање
Драгослав Костићфизичко и здравствено васпитање
Милош Цмиљанићфизичко и здравствено васпитање
Оливер Беговићверска настава
Снежана Боричићграђанско васпитање
Милена Абрамовић Кочовићграђанско васпитање
Марина Тубићграђанско васпитање
Марија Миљковићживотне вештине
Неда Цвејићмедијска писменост
Ивана Сикимићфилозофија са децом
Марко Стаматовићуметност
Мирјана Ђорђевићхор и оркестар
Иди на врх