Историјат школе

На основу информација које налазимо у књизи Јакше Бошковића, “ Грошница у прошлости “ ( хроника села ) , долазимо до тога да је развој школства и просвете као и свугде био заустављен доласком Турака. Како је њихов утицај слабио, тако је расла потреба за школством, иако се сам кнез Милош са неповерењем односио према ученим људима и школама. У прво време на целој територији среза гружанског било је само 8 школа, а од училишта “ опшчество “ грошничко.

Основна школа у Грошници једина је у општини која је обухватала 12 села. Први писани траг о постојању ове школе нађен је у тефтеру грошничке цркве , где је уведен издатак за школу 1842 год. У истој књизи се наводи и да је школа заиста постојала 1842.год. што потврђује и сведочанство , које је учитељ Коста Стевановић 1845.год. издао Павлу Ћирићу из Грошнице о завршеном трећем разреду. У књизи “ Кнежевина Србија “ од Милана Ђ. Милићевића из 1878.године стоји да је школа у Грошници основана 1842.Уз све ово постоје и писани трагови да је гружански срез имао 10 школа, од тога једино школа у Честину и школа у Грошници имају своје зграде.  Школа која се налазила у чаиру радила је све до 1882 године. Те се године школа пресељава у општинску зграду, која се налазила у дворишту садашње школе. Школске 1881/1882 школа има 80 ученика. Школски надзорник, видевши у каквом је стању школска зграда, даје предлог министру просвете да се у грошници подигне нова школска зграда. Овај предлог је реализован тек 1936. године. То је зграда у чијим учионицама и данас седе наши ђаци. Основној школи у Грошници од школске 1961/62 године припадају као истурена одељења школе у Аџиним ливадама, Вињишту и Трешњеваку. Истурена одељења се временом због недовољног броја ђака гасе, тако да је сада у просторијама школе у Трешњеваку ловачко друштво, просторије школе у Аџиним ливадама користе планинари, планинарског друштва “ Жежељ “ а једино је и дање активна школа у Вињишту са свега 8 ђака комбинованог одељења од првог до четвртог разреда.

Назив “ Наталија Нана Недељковић“ школа носи од 1963.год по мајци народног хероја Раје Недељковић, која је стрељана на бањици 1941.год.

Грошница се као приградско насеље нагло развијала и проширивала, новопридошлим становништвом са разних страна, из тог разлога школска зграда постаје тесна, па се на територији месне заједнице Велико Поље гради нова школска зграда, издвојено одељење основне школе “ Наталија Нана Недељковић “ и почиње са радом 1992.године. 

Иди на врх