Школа у Грошници

 

Први писани траг о постојању ове школе нађен је у тефтеру грошничке цркве , где је уведен издатак за школу 1842 год. У књизи “ Грошница – хроника села “ се наводи и да је школа заиста постојала 1842.год. што потврђује и сведочанство , које је учитељ Коста Стевановић 1845.год. издао Павлу Ћирићу из Грошнице о завршеном трећем разреду. У књизи “ Кнежевина Србија “ од Милана Ђ. Милићевића из 1878.године стоји да је школа у Грошници основана 1842.Уз све ово постоје и писани трагови да је гружански срез имао 10 школа, од тога једино школа у Честину и школа у Грошници имају своје зграде.  Школа која се налазила у чаиру радила је све до 1882 године. Те се године школа пресељава у општинску зграду, која се налазила у дворишту садашње школе. Школске 1881/1882 школа има 80 ученика. Школски надзорник, видевши у каквом је стању школска зграда, даје предлог министру просвете да се у грошници подигне нова школска зграда. Овај предлог је реализован тек 1936. године. То је зграда у чијим учионицама и данас седе наши ђаци. Основној школи у Грошници од школске 1961/62 године припадају као истурена одељења школе у Аџиним ливадама, Вињишту и Трешњеваку. Истурена одељења се временом због недовољног броја ђака гасе, тако да је сада у просторијама школе у Трешњеваку ловачко друштво, просторије школе у Аџиним ливадама користе планинари, планинарског друштва “ Жежељ “ а једино је и дање активна школа у Вињишту са свега 8 ђака комбинованог одељења од првог до четвртог разреда. Основна школа у Грошници једина је у општини која је обухватала 12 села. Назив “ Наталија Нана Недељковић“ школа носи од 1963.год по мајци народног хероја Раје Недељковић, која је стрељана на бањици 1941.год. 

Данас школу похађају ученици од 1. до 8. разреда у две смене. На школи је замењена комплетна спољна столарија у августу 2018. године. Све учионице су савремено опремљене. У свакој се налази зелена табла, бела табла, рачунар повезан на брзу интернет мрежу, пројектор / пројекционо платно, ТВ. У школи се налази и паметна табла. Опрема у рачунарском кабинету је потпуно нова, набављена за потребе наставе 2019.године. 

Иди на врх