Основна школа ,,Наталија Нана Недељковић,,

Документа школе

СТАТУТ
Пословник о раду ШО
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Савета родитеља у установи образовања и васпитања
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности учена
Правила понашања у установи образовања и васпитања
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи образовања и васпитања
Правилник о испитима у основној школи
* Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
* Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања
* Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

~ АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА – 13.09.2023.

 


Иди на врх