Основна школа ,,Наталија Нана Недељковић,,

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

OШ“Наталија Нана Недељковић“

Почетком школске 2022/23.год. сачињен је план рада ученичког парламента који је и саставни део Годишњег плана рада школе.

План рада Ученичког парламента налази се у прилогу овог документа.

Иди на врх